Regulamin Bazy Noclegowej

Drukuj

REGULAMIN BAZY NOCLEGOWEJ

 1. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki w wysokości 20% należności w przeciągu 7 dni od dokonania rezerwacji.
  Przekazy pocztowe prosimy kierować na konto:
  Bank SGB nr konta:
  68 8362 1044 5506 6019 3000 0010
  Marzanna Kowal Piłka 98a 64-733 Drawsko.
 2. Po przyjeździe do bazy noclegowej należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości a następnie wpłacić resztę kwoty za wykupiony pobyt w dniu przyjazdu .
 3. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 4. Gospodarz wskazuje turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 5. Pomieszczenia są wynajmowane gościom wraz z pełnym wyposażeniem, dlatego też strony powinny zapoznać się ze stanem technicznym pomieszczeń. Najemca odpowiada za zniszczenia oraz wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 6. Gospodarz zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku
 7. Jeśli w kuchni skończy się gaz, obowiązek zakupu spoczywa na gospodarzu, ręczniki wydawane są na życzenie gości.
 8. Ze względu na bliskość rzeki prosimy o szczególny dozór nad dziećmi. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie.
 9. Za pobyt gości poza gospodarstwem gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 10. Goście są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku w kwaterze.
 11. Trzymanie zwierząt w kwaterze możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzem.
 12. W godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 13. Osobom pod wpływem alkoholu bądź zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój natychmiastowo bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 14. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie gości.
 15. Zabrania się używania elektrycznych suszarek do grzybów, bez zgody gospodarza.
 16. Gospodarz służy wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu. Uprzejmie proszę zacnych gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego pobytu.

Tuesday the 11th. Noclegi w Piłce
Copyright

©

Template © Joomla Template