Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego

Drukuj
 1. Aby wypożyczyć sprzęt sportowy, należy spełniać następujące warunki:
  • Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane.
  • Wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie używania sprzętu.
  • Być osobą pełnoletnią i trzeźwą.
  • Podpisać druk wypożyczenia sprzętu i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu sprzętu sprawnego technicznie.
 2. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się po zwrocie wypożyczonego sprzętu
 3. sportowego. wg cennika.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • Korzystania z sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
  • Oddania sprzętu oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.
  • Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia.
  • W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia na skutek
 5. Kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu lub jego wyposażenia, określonych w cenniku.